Movestic söker Risk Manager med ansvar för operativa risker


Movestic Liv & Pension startade år 2000 och erbjuder ett fullt sortiment av sparprodukter och försäkringar för trygghet.

Idag är vi ett av branschens finansiellt starkaste bolag och har stabila ägare i ryggen. Vårt mål är att erbjuda marknadens bästa fonder och förvaltningstjänster till våra sparare. Våra kunder har därför, år efter år, fått en avkastning på sitt sparkapital som legat i topp i branschen. Med våra trygghetsförsäkringar erbjuder vi också ett skydd om det som inte får hända ändå skulle inträffa. Vi är övertygade om att professionell rådgivning är nödvändigt för att den enskilda individen ska få ett sparande och ett försäkringsskydd som är anpassat till dennes unika situation.

Därför erbjuder vi våra produkter enbart via registrerade och kvalificerade försäkringsförmedlare.

På Movestic satsar vi på kunniga och drivande medarbetare som trivs i en växande och snabbfotad organisation. Just nu söker vi en Risk Controller som kan bidra med både engagemang och utförande. Vi vill vara experten som inspirerar till smarta val, visst vill du följa med på vår resa?


Arbetsuppgifter

Du arbetar i Riskkontrollfunktionen, en enhet som har ansvar för riskkontrollarbetet inom Movestic Livförsäkring AB samt det helägda värdepappersbolaget, Movestic Kapitalförvaltning AB. Funktionen agerar även stöd åt den riskhantering som äger rum inom bolagets verksamhet i Luxemburg.

Du kommer arbeta tillsammans med Movestics CRO som ansvarar för funktionen samt rapportering till ledning och styrelse.

Som Risk Manager kommer du ha huvudansvaret för arbetet med operativa risker och bolagens GRC-system, där bland annat incidenter, risker och processkontroller ingår.
Du kommer arbeta med att driva arbetet med bolagens riskramverk i form av bl.a. riskaptit, toleransnivåer och riskstrategi. En del i ditt arbete kommer vara att säkerställa att bolagens processer är kartlagda och att interna kontroller är uppsatta på det bästa och mest effektiva sättet.
I dina arbetsuppgifter ingår också att stötta verksamheten och bidra med ett riskperspektiv vid framtagande av nya produkter och vid väsentliga förändringar.
Kvartalsvis kommer du tillsammans med CRO ta fram bolagens riskrapporter som presenteras för ledningen och styrelsen. Du håller presentationer, utbildningar och workshops kopplade till riskområdet för både verksamheten och ledningen.


Utbildning/bakgrund

Vi söker dig som har en universitetsexamen eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande.

Du har minst några års erfarenhet av arbete med operativa risker.

Det är mycket meriterande om du har arbetat inom försäkringsverksamhet.


Personliga egenskaper

För att trivas i rollen bör du vara noggrann, initiativtagande samt ha en mycket god social förmåga.

Vi värdesätter en hög grad av samarbete inom och utanför den egna arbetsgruppen, men också din förmåga att självständigt kunna läsa dig till en korrekt och lämplig tillämpning av lagtexter och interna regler.

Du bör formulera dig väl i tal och skrift på svenska och engelska samt ha en känsla för analys av kvalitativ och kvantitativ karaktär.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.


Sök aktuell tjänst