Anticimex söker Redovisningsekonom


Anticimex Försäkringar ingår i Anticimex koncernen som arbetar inom områdena skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd. Koncernen har ca 4000 anställda och finns i Sverige, Norden, Europa, USA, Singapore och Australien/Nya Zealand. Försäkringsbolaget som är ett skadeförsäkringsbolag har verksamhet i Norden, Europa och Australien och erbjuder försäkringsskydd mot bland annat skadedjur, hussvamp, självriskersättning och dolda fel. Anticimex grundades 1934 och omsätter idag ca 3,3 miljarder kronor. Tillväxten har varit oavbruten sedan starten och man ser fortsatt stora möjligheter till expansion.


Arbetsuppgifter

Tjänsten ingår i en redovisningsgrupp bestående av fyra medarbetare inklusive gruppchefen. Gruppen hör till Ekonomiavdelningen där det idag arbetar åtta personer.

Tjänsten innebär att du arbetar med löpande redovisning med fokus på försäkringsrelaterade poster, avstämningar och rapportering.

Du upprättar månads- och årsbokslut, avstämningar, rapporterar till koncernmoderbolaget samt medverkar i upprättande av Årsredovisning och övrig extern rapportering.

En viktig uppgift är att delta i det löpande arbetet med att förbättra rutiner och processer samt medverka i ekonomirelaterade interna projekt.

Affärs- och ekonomi system är IFS och rapportering till koncernen sker i Cognos. Även Excel används mycket. ADRA används för konto avstämningar.


Utbildning/bakgrund

Du är Civilekonom eller har annan relevant akademisk examen.

Vi söker dig med några års erfarenhet av arbete med redovisning.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från försäkringsbranschen eller revision.

Du talar och skriver engelska obehindrat.


Personliga egenskaper

Du är noggrann, kvalitetsinriktad och ansvarstagande.

Du har god analytisk förmåga, är strukturerad och gör systematiska och rationella bedömningar grundade på relevant information.

Du är handlingskraftig, beslutsför och har lätt för att ta initiativ och sätta igång aktiviteter.

Tillsammans med andra är du lyhörd och smidig, visar respekt och har lätt för att samarbeta.

Du anpassar dig framgångsrikt till nya eller förändrade krav och förutsättningar.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson på Qsearch, tel 0705-938766.


Sök aktuell tjänst