Moderna Försäkringar söker en Underwriter till Företag Stockholm


Moderna Försäkringar är en del av Tryg Forsikring A/S som är Danmarks största försäkringsbolag. Försäkringsverksamheten bedrivs i Danmark, Norge och Sverige och i koncernen arbetar 4000 medarbetare. Moderna Försäkringar fortsätter att växa i Sverige genom sitt nytänkande sätt och mixar hög service med effektivitet och utveckling inom sina kärnområden produkt, försäljning och skadereglering.


Arbetsuppgifter

Som Underwriter inom Företagsförsäkring kommer du att vara ansvarig för underwriting av nya och befintliga företagsrelaterade risker, från det lite mindre företaget till medelstora bolaget. Det kan exempelvis avse en konsultfirma med 15 anställda till ett större svenskt handelsföretag med ett femtiotal försäkringsställen eller ett medelstort entreprenadföretag. Tillsammans med de andra på avdelningen Företag och Motor ansvarar du för att förvalta företagsportföljen och att bidra till dess fortsatta tillväxt och lönsamhet.

Du kommer att arbeta en hel del med nyförsäljning och befinna dig ute på marknaden för att plocka hem nya affärer.

Du förväntas skapa, bygga upp och upprätthålla varaktiga relationer med förmedlarna. Du använder dina kontakter och relationer för att hitta lönsamma affärsmöjligheter som du förvaltar på ett bra sätt.

Då du kommer arbeta både enskilt och i team med andra underwriters från den egna avdelningen och med övriga enheter är det viktigt att du har god samarbetsförmåga.

Positionen som Underwriter inom Företag är en varierad och bred roll som handlar om riskbedömning, prissättning, förhandling, och viss administration.

Tjänsten är placerad på huvudkontoret i centrala Stockholm. Koncernspråket på Moderna är nordiska språk.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt om du har en relevant akademisk examen, såsom t.ex. civilekonomexamen.

Du har arbetat i några år eller mer som underwriter inom Företag, som förmedlare inom Företagsförsäkring, som skadereglerare inom Företagsskador eller motsvarande. Har du en inriktning ser vi helst att den är inom egendomförsäkring.

Att du är duktig på nyförsäljning och trivs i förhandling och affärsammanhang är en förutsättning för att lyckas i tjänsten.

Du har lätt för att utrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift och du tycker om att arbeta med Microsoft Excel.

Det är viktigt att du har förmågan att hitta rätt nivå i alla delar av leveransen. Du har förmågan att fatta snabba beslut när det krävs, liksom att göra djupare analyser när det behövs. Du har tidigare uppvisat förmåga att förena kvalitet, service, affärsmässighet och effektivitet i dina leveranser. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett proaktivt sätt.


Personliga egenskaper

Du är handlingsinriktad och driven. Är beredd att fatta beslut, ta initiativ och sätta igång aktiviteter för att nå dina mål.

Du är observant på mål och fastställd kvalitet. Du ser till att normer för kvalitet och produktivitet upprätthålls.

Du förstår och tillämpar affärsmässiga och företagsekonomiska principer

Då vi är en mindre enhet som jobbar mycket nära varandra, sätter vi stor vikt vid att du är en social person som är lyhörd och smidig i umgänget med andra, uppvisar en god attityd, är positiv, visar respekt och har lätt att samarbeta.

I interna och externa relationer kännetecknas du av sunt förnuft, prestigelöshet, ödmjukhet och affärsmannaskap.


Ytterligare upplysningar erhålles av Lisa Robberts, tel 076-777 03 65.


Sök aktuell tjänst