VD till Max Matthiessen Värdepapper AB


Max Matthiessen är, tillsammans med Willis Towers Watson, Nordens ledande konsult och förmedlare inom försäkring, förmåner, HR samt sparande. Genom vårt internationella nätverk har vi tillgång till resurser, erfarenhet och kompetens. Det gör oss till en helhetsleverantör med lokal styrka och global närvaro. Våra rådgivare, sakförmedlare, administratörer och specialister har lång erfarenhet av att hjälpa företag och privatpersoner med upphandling, analys, paketering, rådgivning och administration av marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi vet att vår erfarenhet och rådgivning gör skillnad. Företaget grundades 1889. Idag har vi cirka 440 medarbetare på ett 30-tal orter över hela Sverige. Max Matthiessengruppens verksamhet bedrivs i Max Matthiessen AB, Max Matthiessen Värdepapper AB, Navigera AB och Be My Compensation Management AB. Dessa fyra bolag ägs till 100 procent av MM Holding AB.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att organisera och leda arbetet inom Max Matthiessen Värdepapper som för närvarande har 8-10 medarbetare.

Huvudansvaret i befattningen handlar om att säkerställa att aktuella tillstånd för verksamheten är på plats och att samtliga produkter lever upp till Finansinspektionens krav.

Bland uppgifterna ingår att se till att det finns interna styrdokument och policys på plats och att medarbetare och styrelse är uppdaterade på aktuella regelverk, både externa och interna.

Det affärsmässiga ansvaret innehas av ledningen i moderbolaget. Utifrån ledningens principer har du i uppdrag att leda, driva och utveckla verksamheten strategiskt med fokus på regelefterlevnad, organisation, lönsamhet och marknadsposition.


Utbildning/bakgrund

Det är positivt med en akademisk examen. Gärna jur.kand.

Du har en gedigen kunskap inom området och är mycket väl förtrogen med relevanta regelverk såsom MIFID och IDD.

En passande erfarenhet är en liknande position i värdepappersbolag eller fondbolag. Du kan även ha arbetat som Ansvarig Compliance eller som Head of Governance and Control inom ovan nämnda typer av företag.

Det är viktigt att du är van vid att göra självständiga regeltolkningar och bedömningar.

Helt avgörande för att lyckas i tjänsten är att du i tidigare befattningar uppvisat starka ledaregenskaper. Du är en samlande person och duktig på att skapa välfungerande team som arbetar mot gemensamma mål.


Personliga egenskaper

Du är samarbetsorienterad, prestigelös, lyhörd och smidig. Du behöver kunna förena diplomati med pondus. Ditt ansvar innebär att kunna vägleda, stödja och styra affärsverksamheten med utgångspunkt i regelverken.

Handlingskraftig, är beredd att fatta beslut, ta initiativ och starta aktiviteter.

Utpräglad förmåga att arbeta självständigt och exekutiv. Du får saker gjorda.

God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift.


Ytterligare upplysningar erhålles av Helena Pettersson, tel: 070-593 87 66 eller Stefan Otterbeck, tel: 0707-72 77 11.


Sök aktuell tjänst